Wakacje w siodle 2018

Jeżeli myślisz, że jazda konna to wyłącznie jazda na lonży lub w zastępie - mylisz się bardzo. To Ci udowodnimy podczas Wakacji w siodle.

Ferie w siodle 2018

Zapraszamy dzieci i młodzież zarówno zaczynającą swą przygodę z końmi jak i tą jeżdżącą już konno na Ferie w siodle.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz i zapisz dziecko klikając w odpowiedni przycisk. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin wypoczynku

Zapoznaj się z regulaminem wypoczynku
(Wakacje w siodle, Ferie w siodle)Wypełnij formularz - zapisz dziecko

Wypełnij formularz, pamiętając o wypełnieniu wszystkich pól.

Dane uczestnika


Dane kontaktowe uczestnika


Informacje o szkole


Informacje o rodzicach (opiekunach)


Wybór turnusu (turnusów) - możesz wybrać kilka:

Turnusy 1-tygodniowe:

Turnus 1-tygodniowy:

Jeżeli dodatkowy wybór jest opcjonalny, prosimy zaznaczyć przy dodatkowych (opcjonalnie wybranych) turnusach kratkę "opcjonalnie".

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi okulary itp). Proszę podać ewentualne inne terminy pobytu:

Poziom zaawansowania

Informacje dodatkowe

Oświadczenia i zgoda rodziców (opiekunów)

Stwierdzam, że podane przez mnie dane są zgodne z rzeczywistością a informacje o dziecku są wszystkimi mi znanymi, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka podczas Ferii w siodle.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawu do rezygnacji w terminie 10 dni od dnia zapisu mojego dziecka na turnus. Znane mi są warunki uczestnictwa i pobytu dziecka na Feriach w siodle. Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa, programem i umową.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż wypoczynek jest realizowany w gospodarstwie agroturystycznym, nie podlega pod Ustawę o turystyce kwalifikowanej oraz nie jest rejestrowany (zgłaszany) w MEN.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w jeździe konnej i opiece nad końmi oraz we wszystkich zajęciach podczas Ferii w Siodle. Oświadczam, że jestem w pełni świadom/a niebezpieczeństw związanych z przebywaniem z końmi, jazdą konną i opieką nad koniem.

Płatności i rezerwacje

Koszt

  • 750 zł za turnus 1-tygodniowy

Dla uczestniczek poprzednich wakacji w siodle promocyjna cena:

  • 690 zł za turnus 1-tygodniowy
Uwaga!!! W przypadku dofinansowania lub zwrotu kosztów Ferii w siodle przez zakład pracy (na podstawie wystawianych przez nas rachunków) promocji nie stosujemy i obowiązują ceny podstawowe.

Przypominamy, że wypoczynek realizowany jest w gospodarstwie agroturystycznym oraz, że nie jest rejestrowany (zgłaszany) w MEN (dawniej Kuratorium)!

Półferie w siodle - 65 zł za dzień od osoby.

Warunki zgłoszenia:

Wypełnienie formularza i wpłata zadatku 300 zł na konto:
Małgorzata Tuszyńska
Koniczynka
MBank
50 1140 2004 0000 3202 6153 3190

Terminy zgłoszeń i płatności

  • Rezerwacji dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy TUTAJ
  • Wypelnienie formularza potwierdzone zostanie na maila podanego w formularzu
  • Potwierdzenie zapisu na dany turnus wysyłane jest mailowo po dokonaniu wpłaty zadatku lub całości opłaty (również w ramach promocji).
  • Zadatek wstępny płatny w terminie 3 dni od daty wypełnienia/przekazania zgłoszenia.
  • Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

UWAGA! Rezygnacja może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych i musi być potwierdzona pisemnie z wyraźnym uzasadnieniem. W przypadku rezygnacji zadatku nie zwracamy.

Prosimy o przemyślane zapisywanie dzieci na Ferii w Siodle - po dokładnym zapoznaniu się z naszą ofertą. Zachęcamy do osobistego obejrzenia Ośrodka przed zapisem dziecka.


Wszelkie rezerwacje i wypełnienie formularzy nie są sprzedażą zdalną.

Płatności prosimy dokonywać na konto:
Małgorzata Tuszyńska
Koniczynka
MBank
50 1140 2004 0000 3202 6153 3190
W tytule proszę wpisać: Ferie w Siodle 2018 - imię i nazwisko uczestnika