Wakacje w siodle 2018

Jeżeli myślisz, że jazda konna to wyłącznie jazda na lonży lub w zastępie - mylisz się bardzo. To Ci udowodnimy podczas Wakacji w siodle.

Ferie w siodle 2018

Zapraszamy dzieci i młodzież zarówno zaczynającą swą przygodę z końmi jak i tą jeżdżącą już konno na Ferie w siodle.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz i zapisz dziecko klikając w odpowiedni przycisk. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin wypoczynku

Zapoznaj się z regulaminem wypoczynku
(Wakacje w siodle, Ferie w siodle)Regulamin Wakacji i Ferii w siodle

Niniejszy regulamin obowiązuje zarówno w trakcie Wakacji i Ferii w siodle, Ferii w siodle, jak również wszelkich pobytów dzieci i młodzieży w ośrodku Koniczynka.
 • Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń kadry oraz innych upoważnionych osób będących pracownikami lub wolontariuszami Ośrodka Koniczynka.
 • Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania pobytu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania i właściwego użytkowania oddanego w ich posiadanie mienia.
 • Uczestnicy Wakacji i Ferii w Siodle zobowiązani są do dbania o porządek, w szczególności:
  • do zmywania naczyń (podział na grupy)
  • do czyszczenia przedsionka, łazienki i sanitariatu (podział na grupy)
  • dbania o czystość pokoi
 • Uczestnikom Wakacji i Ferii w Siodle kategorycznie zabrania się:
  • posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych
  • wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody upoważnionej osoby bądź właścicieli Ośrodka Koniczynka
  • wynoszenia posiłków dla osób nie będących uczestnikami Wakacji i Ferii w Siodle
  • samowolnego oddalania się z terenu Ośrodka Koniczynka
  • Powyższe zakazy obowiązują wszystkich uczestników Wakacji i Ferii w Siodle bez względu na wiek.
 • W przypadku naruszenia pkt. 2 niepełnoletni uczestnicy Wakacji i Ferii w Siodle wydaleni zostaną dyscyplinarnie z terenu placówki oraz przekazani opiekunom prawnym na koszt opiekunów prawnych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za pobyt.
 • W przypadku naruszenia pkt. 2 pełnoletni uczestnicy Wakacji i Ferii w Siodle wydaleni zostaną dyscyplinarnie z terenu placówki, a opiekunowie prawni powiadomieni zostaną o powyższym fakcie. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za pobyt.
 • Uczestnicy maja prawo:
  • wnosić własne pomysły do realizowanego programu
  • wnosić o rozszerzenie realizowanego programu
  • uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących Wakacji i Ferii w Siodle
  • uczestniczyć we wszystkich organizowanych na terenie Wakacji i Ferii w Siodle imprezach
  • korzystać pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu placówki
 • Zapisanie dziecka na Wakacje i Ferie w Siodle jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Koniczynka - hipoterapia i jazda konna
Krępa Kaszubska 73A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
www.koniczynka.eu, 603 129 218
facebook.com/koniczynka.konie