Zostań Wirtualnym Opiekunem

Wesprzyj Fundację "Końkretnie Pomagamy" zostając Wirtualnym Opiekunem. Zapoznaj się z regulaminem Wirtualnego Opiekuna

Stępek


0/50510

Warka


0/53880

Bayga


0/52960

Persja

dla początkujących i zaawansowanychjeździ w tereny i rajdy
0/52480

La Kres


1/50500

Riwiera


0/51362

Wicia

dla początkujących i zaawansowanychjeździ w tereny i rajdy
0/37830

Ałtaj


0/35701Wypełnij formularz - rejestracja "Wirtualny Opiekun Konia"

Wirtualny Opiekun, to wkład naszego ośrodka Koniczynka w pomoc w zbieraniu funduszy przez Fundację „Końkretnie Pomagamy” (www.konkretniepomagamy.pl).

Celem programu „Wirtualny Opiekun” jest wspieranie Fundacji dzięki naszym koniom, poprzez wpłaty odpowiednich kwot na wskazane konto Fundacji przez osoby chcące zostać Wirtualnymi Opiekunami wybranego konia.

Wystarczy wybrać konia lub konie, wypełnić odpowiedni formularz i wpłacić na konto Fundacji „Końkretnie Pomagamy” zadeklarowaną kwotę.
W ten sposób można zostać Wirtualnym Opiekunem Konia lub Koni z naszego ośrodka i jednocześnie pomagać Fundacji w realizacji jej celów, w tym m.in. finansowaniu hipoterapii dzieci niepełnosprawnych czy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem lub uzależnieniami.

Pamiętaj! Niezależnie od wysokości wsparcia, każdy zostaje Wirtualnym Opiekunem. Od wielkości tego wsparcia zależny jest tytuł Wirtualnego Opiekuna: Owsiany, Brązowy, Srebrny, Złoty.

Wirtualnych opiekunów (w zależności od wybranej opcji) prezentujemy na naszej stronie internetowej www.koniczynka.eu oraz na tabliczkach umieszczonych na drzwiach boksów koni.

Rodzaje Opiekunów Wirtualnych
 • Opiekun Owsiany - wpłata od 1 zł do 20 zł - publikacja na stronie
 • Opiekun Brązowy - wpłata od 20.01 zł do 60 zł - publikacja na stronie
 • Opiekun Srebrny - wpłata od 60.01 zł do 200 zł - publikacja na stronie i boksie
 • Opiekun Złoty - wpłata od 200.01 zł do ... - publikacja na stronie i boksie
Kwoty zadeklarowane sumują się niezależnie od ilości wybranych koni. Oznacza to, że można wesprzeć np. 3 konie kwotą po 50 zł i zostać Srebrnym Opiekunem.

Wypełnij formularz, pamiętając o wypełnieniu wszystkich pól.

Dane rejestracyjne


Dane kontaktowe uczestnika


Wesprzyj Fundację "Końkretnie Pomagamy", a my przyznamy Ci status Wirtualnego Opiekuna.


Nr konta Fundacji: 28 1140 2004 0000 3802 7644 8788

Pamiętaj! Nawet najmniejsza wpłata pozwoli Fundacji na lepszą pomoc. Tobie da radość i frajdę z faktu, że możesz zostać Wirtualnyn, ale jednak Opiekunem swojego ulubionego konia :).


Wybór koni do wirtualnej opieki

Możesz wybrać kilka koni i wpisać kilka nazw opiekunów

*Nazwa opiekuna - nazwa wyświetlana na stronie oraz drukowana na tabliczce na boksie wybranego konia. W przypadku niewypełnienia pola, domyślnie wyświetlana i drukowana będzie imię i nazwisko opiekuna podane w rejestracji. Jeżeli nie chcesz aby Twoje imię i nazwisko było wyświetlane i drukowane wpisz w pole "nazwa opiekuna" ANONIM.

Uwaga!!! Nazwa publikowana Wirtualnego Opiekuna nie może być nieobyczajna, wulgarna itd.

Oświadczenia

Stwierdzam, że podane przez mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że przekazywane przeze mnie kwoty są dobrowolne i nie stanowią zapłaty za żadne usługi oraz, że zostałem poniformowany, że podany numer rachunku bankowego należy do Fundacji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wirtualnego Opiekuna. Zgadzam się w związku z tym na publikację moich danych (imię i nazwisko lub nazwa opiekuna) na stronach i materiałach wymienionych w regulaminie. Zostałem poinformowany, że w przypadku wpisania słowa ANONIM w pole nazwa opiekuna, dane nie będą publikowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, podanych przy wypełnianiu formularza, przez Ośrodek Koniczynka oraz Fundację "Końkretnie Pomagamy" dla celów realizcji wsparcia "Wirtualny Opiekun".

Uwaga!!! Wysłanie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu


Regulamin

Ilekroć w regulaminie będzie mowa o:

 • Fundacji – oznaczać to będzie Fundację „Końkretnie Pomagamy”
 • ośrodku, agoturystyce lub Koniczynce – oznaczać to będzie gospodarstwo agroturystyczne Ośrodek Koniczynka w Krępie Kaszubskiej 73A,
 • koniu – oznaczać będzie konia należącego do ośrodka Koniczynka w Krępie Kaszubskiej 73A, którego zdjęcia i opis zamieszczone są n stronie www.koniczynka.eu,
 • koncie, rachunku – oznaczać będzie konto bankowe Fundacji „Końkretnie Pomagamy”,
 • stronie – oznaczać będzie stronę internetową www.koniczynka.eu wraz z jej podstronami,
 • facebooku, fb – oznaczać będzie profil ośrodka na portalu www.facebook.com/koniczynka.konie
Wirtualny Opiekun, to wkład naszego ośrodka w pomoc w zbieraniu funduszy przez Fundację „Końkretnie Pomagamy”.

Celem programu „Wirtualny Opiekun” jest wspieranie Fundacji dzięki naszym koniom, poprzez wpłaty odpowiednich kwot na wskazane konto Fundacji przez osoby chcące zostać Wirtualnymi Opiekunami wybranego konia.

1.
Wirtualnym Opiekunem może zostać każda osoba wskazana przy wypełnieniu formularza w polu – "nazwa opiekuna". Natomiast wpłat mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, zgodnie z zasadami oraz rodzajami wpłat określonymi przez Fundację.

2.
Konto udostępniane na stronach ośrodka Koniczynka w domenie koniczynke.eu oraz na stronie facebook.com/koniczynka.konie jest rachunkiem Fundacji i właściciele ośrodka Koniczynka mają zgodę Fundacji na jego udostępnianie.

3.
Wirtualnym Opiekunem można zostać w następujące sposoby:
a) Wypełniając formularz na stronie
 • wypełnij formularz na naszej stronie www.koniczynka.eu
 • wpłać na konto Fundacji podane na końcu regulaminu dowolną kwotę w zależności od wybranego rodzaju Wirtualnego Opiekuna
 • prześlij nam potwierdzenie wpłaty/przelewu lub czekaj aż my zautoryzujemy go w Fundacji
 • czekaj na potwierdzenie mailowe otrzymania właściwego statusu Wirtualnego Opiekuna
b) Bez wypełniania formularza:
 • dokonaj wpłaty na konto Fundacji w dowolny sposób (np. na konto Fundacji),
 • wyślij do nas maila (biuro@koniczynka.eu) z potwierdzeniem wpłaty, nr telefonu oraz nazwą, która ma widnieć jako Wirtualnego Opiekuna,
 • czekaj na weryfikację i maila zwrotnego z powiadomieniem o otrzymaniu właściwego statusu Wirtualnego Opiekuna.
4.
Jednorazowa Wpłata umożliwia zostanie Wirtualnym Opiekunem na okres jednego miesiąca od daty zaakceptowania przez ośrodek Koniczynka. Przedłużenie statusu Wirtualnego Opiekuna wymaga ponownej wpłaty na konto fundacji.

5.
Rodzaje opiekunów i wysokości wpłat oraz zależne od tego przywileje publikacji:
 • Opiekun Owsiany - wpłata od 1 zł do 20 zł - publikacja na stronie
 • Opiekun Brązowy - wpłata od 20.01 zł do 60 zł - publikacja na stronie
 • Opiekun Srebrny - wpłata od 60.01 zł do 200 zł - publikacja na stronie i boksie
 • Opiekun Złoty - wpłata od 200.01 zł do ... - publikacja na stronie i boksie
Kwoty zadeklarowane sumują się niezależnie od ilości wybranych koni. Oznacza to, że można wesprzeć np. 3 konie kwotą po 50 zł i zostać Srebrnym Opiekunem.

6.
Ośrodek może odmówić przyznania statusu Wirtualnego Opiekuna w sytuacji, w której nie zostały zachowane zasady niniejszego regulaminu. W takim przypadku ani ośrodek ani Fundacja nie zwraca wpłaconych kwot.

Uwaga!!! Nazwa publikowana Wirtualnego Opiekuna nie może być nieobyczajna, wulgarna itd.